Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

Comemorarea a 75 de ani de la Nakba, Catastrofa palestiniană, la sediul ONU din New York

2023 marchează 75 de ani de la strămutarea în masă a palestinienilor, cunoscută sub numele de „Nakba” sau „Catastrofa”. Comitetul ONU pentru Exercitarea Drepturilor Inalienabile ale Poporului Palestinian (CEIRPP) a comemorat Nakba, prin două evenimente de prim ordin, la sediul ONU din New York. A fost pentru prima dată în istoria ONU când această aniversare a fost comemorată conform mandatului Adunării Generale.

CEIRPP a organizat o reuniune specială la nivel înalt pe 15 mai 2023, prezidată de președintele Comitetului, ambasadorul Senegalului, Cheikh Niang. Aceasta a inclus un discurs principal a președintelui statului Palestina, Mahmoud Abbas, și declarațiile lui Rosemary A. DiCarlo, subsecretarul general pentru afaceri politice și de consolidare a păcii, ale comisarului general al UNRWA, Philippe Lazzarini, precum și ale reprezentanților grupurilor regionale și ai societății civile. Evenimentul a fost desfășurat în cele șase limbi oficiale ale Organizației Națiunilor Unite.

Cheikh Niang, președintele Comitetului pentru drepturile inalienabile ale poporului palestinian, a subliniat în observațiile de deschidere că rezistența poporului palestinian, de unul singur, nu ar trebui să scutească comunitatea internațională de îndatoririle și responsabilitățile sale, ci dimpotrivă. Suferința continuă a poporului palestinian necesită acum, mai mult decât oricând, sprijinul comunității internaționale, a afirmat el, subliniind situația actuală îngrozitoare din Teritoriul Palestinian Ocupat.

În absența continuă a unei soluții juste, Comitetul continuă să susțină cu fermitate mandatul Agenției Națiunilor Unite de Ajutor și Lucrări pentru Refugiații Palestinei din Orientul Apropiat (UNRWA) și face apel pentru finanțarea suficientă și previzibilă a agenției, a subliniat el.

Regretă faptul că rapoartele entităților care se angajează activ în promovarea unei păci juste și durabile indică toate tendințele din ce în ce mai negative și îngrijorătoare pe teren, a spus el înainte de a condamna escaladarea continuă în Gaza și pierderea de vieți civili din recenta operațiune militară a Israelului: „Violența, sub orice formă, nu face decât să ne îndepărteze mai mult de consensul internațional de a obține o pace justă în Orientul Mijlociu, așa cum este subliniat în dreptul internațional și în nenumăratele rezoluții [ale Națiunilor Unite] – o astfel de violență nu este răspunsul”, a declarat el.

El a continuat exprimându îngrijorarea gravă a Comitetului față de anexarea de facto a teritoriului palestinian ocupat de către Israel, precum și consternarea acestuia față de gravele abuzuri ale drepturilor omului și politicile discriminatorii impuse poporului palestinian. În acest sens, Israelul trebuie să inverseze deposedarea și strămutarea forțată a palestinienilor, precum și transferul populației sale pe teritoriul palestinian ocupat.

Promițând că Comitetul va continua să fie solidar cu poporul palestinian, să-și mențină mandatul și să-și transforme obiectivele notabile în realitate, el a subliniat: „Pacea va fi atinsă punând capăt nedreptății din Nakba”.

Rosemary DiCarlo, subsecretarul general pentru afaceri politice și de consolidare a păcii, și-a exprimat îngrijorarea profundă cu privire la perspectivele în continuă scădere către o soluție cu două state. Violența rămâne omniprezentă pe măsură ce evacuările, demolările și confiscările israeliene de proprietăți deținute de palestinieni continuă fără încetare – acțiuni care continuă să submineze perspectivele înființării unui stat palestinian viabil, învecinat.

Detaliind mai multe incidente recente de violență, inclusiv cele care au avut loc în interiorul sau lângă Moscheea Al-Aqsa, și pierderile de vieți omenești în urma atacurilor aeriene israeliene și a tirurilor de rachete palestiniene, ea și-a reiterat apelul pentru respectarea status quo-ului în locurile sfinte din Ierusalim, în conformitate cu rolul special al Regatului Haşemit al Iordaniei.

Problema Palestinei este strâns legată de istoria și de Carta Națiunilor Unite, a subliniat ea, explicând că respectarea dreptului internațional și a drepturilor omului, autodeterminarea și rezolvarea pașnică a conflictelor constituie rațiunea de a fi a organizației.

Întrucât palestinienii merită o viață de justiție și demnitate, poziția ONU este clară: ocupația trebuie să se încheie și o soluție cu două state care va aduce pace și securitate de durată trebuie realizată în conformitate cu dreptul internațional, rezoluțiile Națiunilor Unite și acordurile anterioare.

Philippe Lazzarini, comisarul UNRWA, vorbind prin videoconferință, a subliniat că războiul din 1948 a fost începutul unei călătorii foarte lungi de așteptare și incertitudine. În acest context, astăzi este o zi pentru a evidenția modul în care Națiunile Unite și partenerii săi au făcut o diferență în viețile refugiaților din Palestina. În recunoașterea deplină a dreptului lor la protecție și asistență, UNRWA a fost înființată în 1950 pentru a continua munca vitală pe care alți parteneri de ajutor au început-o în 1948. De-a lungul anilor, peste 2 milioane de fete și băieți au absolvit școlile UNRWA, iar agenția a a îmbunătățit considerabil sănătatea de bază prin vaccinarea universală și îngrijirea excelentă a sănătății mamei și copilului. Dincolo de asistență directă, acesta servește și ca custode al înregistrărilor și amintirilor pentru refugiații din Palestina, a menționat el.

„Este obligația și datoria noastră la Națiunile Unite să îi ajutăm pe cei afectați de criză și pe cei aflați în nevoie – refugiații din Palestina nu sunt altfel”, a subliniat el.

Cu toate acestea, criza financiară gravă cu care se confruntă UNRWA riscă să anuleze progresele înregistrate în dezvoltarea umană pentru milioane de refugiați palestinieni.

Chiar dacă are nevoie de o bază financiară durabilă, UNRWA nu este soluția. „Pur și simplu nu există alternativă la soluția politică pentru toți”, a explicat el, adăugând: „Dar până într-o astfel de zi, nu există nicio alternativă la UNRWA”.

Salem M. Matug, Reprezentantul Biroului Observatorului Permanent al Uniunii Africane, a remarcat că refugiații Palestinei continuă să se confrunte cu provocări serioase de protecție din cauza ocupației în curs, violenței și deplasării forțate. Ei se scufundă mai adânc în sărăcie și disperare, a spus el, subliniind, de asemenea, consecințele coloniilor israeliene ilegale care au contribuit la strămutarea forțată, accesul limitat sever la resursele de bază și prelungirea unui sistem de inegalități structurale.

Ca atare, comunitatea internațională trebuie să-și intensifice eforturile pentru a găsi o soluție justă și durabilă bazată pe soluția celor două state. Subliniind că opresiunea nu a adus decât moarte, distrugere și traume larg răspândite pe întreg teritoriul palestinian ocupat și în Israel, el a subliniat că sprijinul african pentru cauza palestiniană se bazează pe valorile libertății, justiției și principiilor umanitare. Toate părțile interesate trebuie să se angajeze să relanseze procesul de pace în Orientul Mijlociu, a subliniat el.

Sulaiman Mohammed S. Alanbar, observator permanent al Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf, a subliniat că activitățile Israelului sunt o extensie a Nakba palestiniană, cea mai lungă problemă de colonizare.

Acesta este un moment trist din istoria Orientului Mijlociu și a lumii, a observat el, adăugând că este și o cauză de disperare pentru palestinienii. Ca atare, actorii regionali și internaționali trebuie să depună toate eforturile pentru a pune capăt imediat provocărilor Israelului, care se repetă zilnic pe teritoriul palestinian.

Evidențiind uciderile fără discernământ și violente ale civililor palestinieni, el a subliniat că aceste acțiuni nu fac decât să exacerbeze disperarea actuală. Întrucât încheierea conflictului și a repercusiunilor sale regionale nu poate avea loc decât dacă Israelul își respectă angajamentele, el a cerut eforturi internaționale pentru a trage Israelul la răspundere, pentru a merge mai departe cu un proces politic și pentru a obține o soluție istorică.

Yusnier Romero Puentes (Cuba), vorbind în numele țărilor în curs de dezvoltare „Grupului celor 77” și Chinei, a cerut Israelului să înceteze confiscarea proprietăților palestiniene, extinderea coloniilor și a zidului, demolarea caselor palestiniene, deposedarea în masă a civililor palestinieni și toate măsurile de anexare.

El a cerut respectarea deplină a dreptului internațional și a tuturor rezoluțiilor relevante, în timp ce și-a exprimat îngrijorarea față de restricțiile severe continue privind planificarea, construcția și accesul la resursele naturale.

În Gaza, blocada ilegală și agresiunile militare repetate au făcut ca obiectivele de dezvoltare să fie din ce în ce mai evazive. În acest context, el a reafirmat drepturile inalienabile ale poporului palestinian și ale populației din Golanul sirian ocupat. El a cerut, de asemenea, Puterii ocupante să înceteze exploatarea, deteriorarea, pierderea, epuizarea și punerea în pericol a resurselor naturale din Teritoriul Palestinian Ocupat și Golanul Sirian ocupat.

La rândul său, comunitatea internațională trebuie să-și asume responsabilitățile, să protejeze poporul palestinian, să exercite presiuni asupra Israelului pentru a înceta atacurile sale repetate asupra civililor și a infrastructurii nevinovate, să promoveze realizarea unui orizont politic și să păstreze perspectivele unei soluții juste și durabile.

Maged Abdelfatah Abdelaziz, observator permanent pentru Liga Statelor Arabe, a spus că această zi amintește tuturor că justiția internațională încă lipsește. În acest sens, statele și organizațiile care doresc pacea trebuie să se unească pentru a pune capăt nedreptăților istorice ale poporului palestinian, să continue să pledeze pentru cauza palestiniană, inclusiv depunând mărturie în fața Curții Internaționale de Justiție cu privire la natura ilegală a ocupației Israelului și a impactului acesteia.

Mai mult, comunitatea internațională trebuie să se asigure că tendințele extremiste ale Guvernului Israelului eșuează, a subliniat el. La rândul lor, Curtea trebuie să pună capăt impunității, iar Națiunile Unite trebuie să își asume pe deplin responsabilitățile.

„Ocupantul poate controla pământul, dar nu poate sufoca niciodată memoria sau ascunde adevărul istoric”, a subliniat el, promițând că ocupația Israelului, ca toate celelalte de-a lungul istoriei, va fi inevitabil doborâtă.

Hameed Ajibaiye Opeloyeru, Observator Permanent pentru Organizația Cooperării Islamice (OCI), a reiterat apelul la acțiune pentru restabilirea păcii în țara păcii. Intervenția comunității internaționale este acum mai urgentă ca niciodată pentru a aborda greșelile din trecut și tăcerea, prevenind în același timp adăugarea unui nou capitol sumbru la Nakba.

În acest scop, trebuie să ajute poporul palestinian să-și atingă drepturile și speranțele pentru pace, libertate, justiție, egalitate, dezvoltare și autodeterminare. De asemenea, trebuie să-și intensifice eforturile de a forța Puterea ocupantă să-și asume responsabilitatea politică și juridică în temeiul rezoluțiilor relevante ale Națiunilor Unite, în special cu Rezoluția 194 a Adunării.

Cu un guvern extremist care își continuă politicile de colonizare, construcție, terorism, incitare și violență într-un ritm alarmant, actorii internaționali trebuie să se angajeze urgent într-un proces de pace sponsorizat multilateral pentru a pune capăt ocupației israeliene și a obține o pace justă și de durată, a subliniat el.

Leyla Novruz (Azerbaidjan), vorbind în numele Mișcării Nealiniate, și-a repetat apelurile de lungă durată ca comunitatea internațională să își respecte obligațiile față de problema Palestinei până când aceasta va fi rezolvată în mod corect.

În ciuda deceniilor de participare cu bună-credință a poporului palestinian la eforturile de pace, a angajamentului dovedit față de soluția a două state, a aderării la dreptul internațional și a compromisurilor dureroase, situația sa s-a înrăutățit, din păcate, cu milioane de oameni încă lipsiți de drepturile lor și suferind o oprimare continuă, strămutare și greutăţi.

În acest context, ea a cerut ridicarea completă și imediată a blocadei ilegale asupra Gazei și și-a exprimat îngrijorarea gravă față de lipsa de răspundere pentru nenumăratele încălcări comise de Puterea ocupantă. Lipsa justiției nu duce decât la o impunitate mai mare și la reapariția crimelor, diminuând astfel perspectivele de pace prin destabilizarea situației de pe teren, a subliniat ea.

„După 75 de ani, paralizia internațională prelungită în această chestiune este inexcuzabilă”, a subliniat ea, cerând restabilirea drepturilor inalienabile ale eroicului popor palestinian.

Nyle Fort, profesor asistent de studii afro-americane și africane asupra diasporei la Universitatea Columbia, a declarat că a aflat despre lupta pentru dreptate în Palestina participând la protestele din 2014 din Saint Louis, Missouri, după uciderea unui adolescent de culoare neînarmat de către un ofiţer de poliție alb.

„Ferguson mi-a deschis ochii asupra urâțeniei rasismului american – Palestina m-a făcut să plâng de brutalitatea Imperiului American”, a spus el, explicând că la Hebron, aproape un an mai târziu, a depus mărturie despre realitatea actuală a Nakba palestiniană.

În calitate de cetățean al Statelor Unite, este bântuit de faptul că banii săi din impozite sunt folosiți pentru a ține oamenii în închisori din țara sa și din Palestina. „Care este responsabilitatea noastră morală de a aborda mizeria politică care este apartheidul israelian? Ce vom face?” a intrebat el.

Răspunzând, el a cerut statelor membre să pună capăt tuturor ajutoarelor și cooperării militare cu Israelul. La rândul său, Organizația ar trebui să ia aceleași măsuri pe care le-a făcut pentru a documenta încălcările drepturilor omului din Africa de Sud și pentru a izola regimul de apartheid până la cădere, inclusiv prin redeschiderea Comitetului Special Împotriva Apartheidului.

Carta Națiunilor Unite, a continuat el, trebuie să meargă dincolo de observarea încălcărilor, punând capăt acestora prin acțiuni concrete, care pot include votul pentru a pune capăt blocadei din Gaza și actualizarea bazei de date a Națiunilor Unite despre companiile care profită și susțin coloniile ilegale ale Israelului.

„Tăcerea sub formă de inacțiune înseamnă adăugarea vocii tale orchestrei opresiunii. Deci cum îți vei folosi vocea?”

În final, Niang, anunțând că Comitetul a primit mesaje de sprijin și solidaritate, a citit o listă a acestor mesaje în ordinea în care au fost primite de la șefii de stat din Algeria, Venezuela, Kuweit, Indonezia, Senegal, Tunisia. , Turcia, Qatar, Egipt, Iordania și Iran; de la șefii de guvern din Cuba, Namibia, Guyana, Liban, Malaezia și Bangladesh; de la miniștrii Afacerilor Externe din Bahrain, Nicaragua, China, Africa de Sud, Siria și Emiratele Arabe Unite; și de la Uniunea Africană, Liga Statelor Arabe și Consiliul de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf. Toate mesajele primite vor fi postate pe site-ul web al Organizației cu privire la Problema Palestinei menținută de Divizia pentru Drepturile Palestinienilor.

În numele Comitetului, el și-a exprimat sincera apreciere pentru toate acele mesaje de sprijin și solidaritate, precum și pentru toți participanții pentru eforturile lor persistente care, prin 55 de ani de ocupație israeliană a teritoriului palestinian, au avut ca scop realizarea unui plan cuprinzător, just. și soluționarea de durată a chestiunii Palestinei.

El a mulțumit, de asemenea, tuturor celor care au făcut posibilă întâlnirea, în special membrilor personalului Diviziei pentru Drepturile Palestinienilor din Departamentul Națiunilor Unite pentru Afaceri Politice și de Consolidare a Păcii, Departamentul pentru Adunarea Generală și Managementul Conferințelor, Departamentul pentru Comunicații Globale, Biroul ai Serviciilor Centrale de Asistență, a interpreților și a tuturor celor care au lucrat „în culise”.

În aceeași seară, Comitetul Națiunilor Unite pentru Exercitarea Drepturilor Inalienabile ale Poporului Palestinian a organizat pe 15 Mai 2023 și un eveniment special în comemorarea a 75 de ani de la Nakba (catastrofe) în Sala Adunării Generale a Națiunilor Unite din New York, în prezența președintelui Palestinei, Mahmoud Abbas.

Evenimentul a adus viață călătoriei palestiniene și a avut ca scop crearea unei experiențe captivante a Nakba prin muzică live, fotografii, videoclipuri și mărturii personale. Aceasta a fost o ocazie de a evidenția faptul că nobilele obiective ale justiției și păcii necesită recunoașterea realității și istoriei situației dificile a poporului palestinian și asigurarea îndeplinirii drepturilor sale inalienabile.

Comemorarea a prezentat un spectacol al cântăreței palestiniene Sanaa Moussa, un „ambasador al moștenirii palestiniene”. O compoziție muzicală despre Nakba intitulată „Bright Colors on a Dark Canvas” de Naseem Alatrash, violoncelist și compozitor nominalizat la premiul Grammy, a fost acompaniată de New York Arabic Orchestra dirijată de Eugene Friesen, de patru ori câștigător al premiului Grammy.

Evenimentul a început cu prezentarea mai multor reportaje televizate ale jurnalistului Shireen Abu Akleh care a fost ucisă de un soldat israelian în timp ce relata despre un atac al armatei israeliene asupra taberei de refugiați Jenin din nordul Cisiordaniei, pe 11 mai 2022, precum și materiale vizuale care arată încălcările israeliene împotriva poporului palestinian, inclusiv demolarea, strămutarea și așezarea, situația refugiaților și a taberelor lor și speranța lor de a se întoarce, precum și împușcarea copiilor și băieților, arestarea acestora și cauzarea unor dizabilități permanente în corpurile lor din cauza să-i împuște cu gloanțe interzise la nivel internațional.

La eveniment au participat președintele CEIRPP, ambasadorul Cheikh Niang, delegația care l-a însoțit pe președintele Palestinei, reprezentanți ai comunității palestiniene din Statele Unite ale Americii și o serie de ambasadori și reprezentanți ai țărilor, agențiilor și organizațiilor Națiunilor Unite.

Niang a deschis evenimentul, salutându-l pe președintele Abbas, menționând că Comitetul organizează pentru prima dată acest eveniment la sediul Adunării Generale a Națiunilor Unite. El a spus că 1948 a fost un an crucial în istoria poporului palestinian. A fost începutul exilului pentru milioane de refugiați și începutul eradicării familiilor întregi din casele și pământurile lor. În prezent, poporul palestinian încă suferă din cauza ocupației și a colonizării continue, iar Nakba continuă.

El a adăugat: „Nakba marchează începutul luptei istorice a poporului palestinian pentru libertate și dreptate, o luptă care a inspirat și continuă să inspire milioane de oameni din întreaga lume. Mai degrabă, fiecare zi ne amintește de cei care au suferit în timpul Nakba, precum și de descendenții lor, și ne poartă într-o călătorie a amintirilor și a statorniciei.”

El a continuat: „În 2023, vom sprijini în continuare palestinienii să ajungă la o soluție permanentă și justă a cauzei lor și a dreptului lor la autodeterminare și independență, în conformitate cu dreptul internațional și rezoluțiile Națiunilor Unite”.

Președintele celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite, Csaba Kőrösi, a declarat: „Una dintre primele sarcini majore ale Națiunilor Unite este să caute o soluție justă a conflictului din Orientul Mijlociu timp de 75 de ani, deoarece problema Palestina a rămas nerezolvată pe ordinea de zi a Adunării Generale”.

El a adăugat: „Cei care ne-au precedat au crezut că în timpul vieții lor vor fi martori la soluționarea conflictului și la revenirea la pace sub măslini, iar ca tânăr diplomat în regiune timp de decenii, nu m-am gândit niciodată că mă voi regăsi prezidând Adunarea Generală în anul 2023 cu aceleași dosare deschise pe birou și fără vreun orizont să se închidă.

Ceva ce nu m-am gândit niciodată este că vom fi mai departe astăzi de soluția celor două state decât eram atunci. Noi sunt deja îngroziți de violența prelungită și tensiunile acute într-un grad nemaivăzut de ani de zile, deoarece subminează posibilitatea realizării aspirațiilor comune a două popoare cu potențial enorm, să trăiască în pace și armonie și să pună capăt deceniilor de violență și suferință a civililor.”

El a continuat: „Ne adunăm astăzi pentru a recunoaște și a simți durerea și răbdarea, dar ne adunăm adesea pentru a sărbători speranța, hotărârea și statornicia, la fel ca măslinul dintr-un pământ arid. Milioane de palestinieni au întruchipat răbdarea, hotărârea și statornicia”.

Reprezentantul permanent al statului Palestina pe lângă Națiunile Unite, Riyad Mansour, a declarat: „În țara mesajelor cerești pentru omenire, în țara Palestinei, poporul palestinian s-a născut, a crescut, s-a dezvoltat și și-a creat oamenii și existența națională printr-o relație organică și inseparabilă între pământ, popor și istorie. Declarația de independență palestiniană a exprimat atașamentul poporului palestinian față de pământul său. Palestina a fost întemeiată din eternitate și pentru eternitate.”

El a adăugat: „Într-o perioadă în care lumea formula Carta Națiunilor Unite și adopta convenții internaționale, poporul palestinian a fost privat de drepturile sale stipulate în aceasta, iar Israelul în urmă cu 75 de ani a strămutat majoritatea poporului nostru prin forța armelor. Încercările de a strămuta cu forța poporul nostru, de a-l smulge din țara sa și de a-i șterge identitatea continuă până acum”.

Mansour a continuat: „Organizarea acestui eveniment la sediul Națiunilor Unite, cu tot ceea ce simbolizează acest loc și cu o rezoluție a ONU pentru prima dată în istoria acestei organizații, constituie o recunoaștere mult așteptată a nedreptății istorice care s-a abătut asupra poporului palestinian, care continuă până în prezent, și o expresie clară a nevoii de a pune capăt acesteia și de a întruchipa dreptul său în țara Palestinei, inclusiv dreptul la autodeterminare și întoarcere, la independența statului său cu Ierusalim drept capitală, și să trăiască în libertate și demnitate pe pământul său.”

Mansour a mulțumit tuturor celor care au susținut rezoluția Adunării Generale privind Nakba și tuturor celor care au contribuit la comemorarea și organizarea acestui eveniment internațional: „Această aniversare vine atunci când poporul nostru palestinian se confruntă cu încercări de a repeta Nakba și suferă de o ocupație prelungită, opresiune și agresiune, inclusiv împotriva poporului nostru din Fâșia Gaza asediată”, adăugând: „Această ocupație trebuie să se încheie, iar rezoluțiile de legitimitate internațională care au fost adoptate trebuie puse în aplicare de această instituție și de către comunitatea internațională în ansamblu.”

El a continuat: „Palestina este o țară cu un popor, un popor viu care a derivat din ea și și-a cristalizat identitatea, civilizația și cultura, cultura pluralismului și toleranței, iar Palestina a rămas prezentă în conștiința fiecărui palestinian oriunde s-ar afla și din generație în generație. Poporul nostru palestinian nu a încetat să-și apere pământul și drepturile și nu și-a uitat dreptul asupra pământului său, nu și-a pierdut credința fermă în dreptatea cauzei sale și nu a uitat și nu va uita pe toți cei care au rezistat alături de el, în sprijinul său.”

Mansour și-a încheiat discursul: „Poporul nostru palestinian de astăzi, indiferent de locurile actuale de reședință, comemorează cea de-a 75-a aniversare a Nakba și toți oamenii liberi comemorează această amintire împreună cu noi și cer împreună cu noi implementarea a ceea ce Națiunile Unite și Carta au recunoscut drept un drept inerent tuturor popoarelor. Nu cerem mai mult și nu vom accepta mai puțin.”

Acest eveniment s-a desfășurat în cadrul comemorării de către Comitet, cu asistența Diviziei pentru Drepturile Palestiniene, a celei de-a 75-a aniversări a Nakba la sediul organizației din New York.

Pentru prima dată în istoria Națiunilor Unite, această memorie a fost comemorată conform unui mandat acordat de Adunarea Generală într-o rezoluție adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 30 noiembrie 2022, în care a solicitat Diviziei pentru Drepturile Palestinienilor, din cadrul Departamentului pentru Afaceri Politice și de Consolidare a Păcii, să își dedice activitățile „sărbătorind cea de-a 75-a aniversare a Nakba, inclusiv prin organizarea unui eveniment la nivel înalt în Sala Adunării Generale pe 15 mai 2023 și prin publicarea arhivelor și mărturiilor relevante”.

Ambele evenimente au fost transmise în direct pe UN Web TV. Iată link-urile:

High-level event to commemorate the 75th anniversary of the Nakba | UN Web TV

Cultural event to commemorate the 75th anniversary of the Nakba | UN Web TV

Imagini si sinteze: Organizația Națiunilor Unite, Selçuk Acar/Anadolu Agency, Palestinian News & Information Agency – WAFA

Solidaritate România-Palestina

Publicitate

Publicat de Solidaritate România-Palestina

Solidaritate cu poporul palestinian în lupta sa pentru libertate, justiţie și pace!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: